English & Computer Training / Capacitación en inglés e informática

For Adults 
 
English and Computer Training.
 
Learn Computer Grammar, Spelling, Writing, Speaking, and Interview Skills
 
Call Mrs. Cardenas 323-838-6047
 
Para adultos


Capacitación en inglés e informática.


Aprenda gramática informática, ortografía, escritura, expresión oral y habilidades para entrevistas
Llamar Mrs. Cardenas 323-838-6047