ELAC Meeting

ELAC Meeting Wednesday January 24,
At 10:00am in person in the parent center (128D)
 Junta de ELAC el miércoles 24 de enero a las 10:00am en persona, 
en el centro de padres (128D).